VŠETKO O PREDAJI CEZ INTERNETOVÝ OBCHOD ESHOP NA JEDNOM MIESTE V JEDNEJ KNIHE S CD...

AKTUÁLNE ČLÁNKY


Alternatívne riešenie sporov (ARS) od 1.2.2016


IBAN od 1.2.2016

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

 

Od 1. 2. 2016 majú internetové obchody  ďalšiu informačnú povinnosť voči spotrebiteľovi  – zverejniť vo svojich internetových obchodoch informácie o možnosti využitia alternatívneho riešenia sporov (ARS) a tiež o platforme EÚ RSO platforma, prostredníctvom ktorej je možné tieto spory riešiť.

 

Základom v tomto prípade je zákon č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku. Tento zákon v §3 uvádza informácie, ktoré predávajúci musí pred uzavretím zmluvy poskytnúť kupujúcemu (spotrebiteľovi).  Jedným z týchto bodov je nenápadný bod v odseku (t):

 

informáciu o možnosti a podmienkach riešenia sporu mimosúdnou cestou prostredníctvom systému alternatívneho riešenia sporov, ak sa predávajúci zaviazal tento systém využívať“.

 

Táto povinnosť sa riadi zákonom  č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov. Účinnosť od 1. 2. 2016 vychádza z § 78b (Prechodné ustanovenie k úpravám účinným od 1. februára 2016).

 

O čo ide v alternatívnom riešení sporov (ARS)?

Hlavným cieľom je jednoduché, rýchle a lacné riešenie sporov medzi spotrebiteľom a predávajúcim a opačne, čím sa predíde súdnemu sporu. Vzťahuje sa len na fyzické osoby nepodnikateľov a len na spory, ktoré prevyšujú hranicu 20 EUR. Pred podaním návrhu na riešenie sporov musí spotrebiteľ vyvinúť iniciatívu vyriešiť problém s predávajúcim, napríklad formou žiadosti o riešenie sporu. Ak neuspeje (prípadne sa nevyjadríte do 30 dní), môže sa obrátiť na alternatívne riešenie sporov ARS. Podnet bude riešiť nezávislá oprávnená firma, alebo SOI. Riešenie je bezplatné pre predávajúceho, kupujúci môže mať náklady maximálne do výšky 5 EUR.

 

Odkaz na MH SR:

http://www.economy.gov.sk/alternativne-riesenie-spotrebitelskych-sporov-iir/146965s

 

Odkaz na aplikáciu / formulár EÚ:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm

 

 

Čo to pre Vás ako predávajúceho znamená?

Podľa zákona musí predávajúci informovať kupujúceho pred uzatvorením zmluvy na diaľku (odoslaním objednávky) o všetkých náležitostiach. Zákon neupravuje spôsob umiestnenia. Jednou z najlacnejších a najrýchlejších  možností je umiestnenie povinných informácii do Všeobecných obchodných podmienok. Väčšina internetových obchodov má odkaz a potvrdenie súhlasu so Všeobecnými obchodnými podmienkami už zakomponované v objednávkovom formulári.

 

Odporúčaný text, ktorý je potrebné vložiť ako ďalšiu hlavu všeobecných obchodných podmienok:

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS)

V zmysle zákona č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri podomovom a zásielkovom predaji a zákona č. 391/2015 o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov s účinnosťou od 1.2.2016 Vás, ako spotrebiteľa / kujúceho informujeme, že v prípade, že nie ste spokojný so spôsobom vybavenia Vašej reklamácie, alebo sa domnievate, že my, ako predávajúci sme porušili Vaše práva, máte právo sa na nás obrátiť so žiadosťou o nápravu a to prostredníctvom našej poštovej adresy alebo elektronickej adresy aa@bb.sk.

 

Ak my, ako predávajúci odpovieme na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovieme do 30 dní od jej odoslania, máte právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (subjekt ARS).  Podľa zákona č. 391/2015 Z. z. sú ARS subjektmi  orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z. z.. Návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

 

Spotrebiteľ / kupujúci môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO (RSO = riešenie sporov online), ktorá je dostupná online na tejto adrese:

http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

 

Alternatívne riešenie sporov (ARS) môže využiť len spotrebiteľ / kupujúci – fyzická osoba. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom / kupujúcim a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu je nižšia ako sumu 20 EUR. Subjekt Alternatívne riešenie sporov ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

 

RÝCHLO SPÄŤ HORE

Tágy

Internetový obchod


Podnikanie cez internet


Milan Bednár


Kniha + CD

© 2015 Milan Bednár
Táto webová stránka používa cookies. Pokracovaním v prehliadaní si tejto webovej stránky bez zmeny nastavenia vášho webového prehliadaca pre súbory cookie súhlasíte s používaním cookies.
Dalšie informácie o našich súboroch cookie a ich využívaní.  Ok